Välkommen till Djursholms Villaägareförening

Välkomna till höstmötet 2015
Djursholms Villaägareförenings höstmöte 2015 går av stapeln tisdagen den 17 november. Årets tema är säkerhet och DNA-märkning.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Sponsorer för höstmötet: