Styrelse

Om du är intresserad av att medverka i vår styrelse eller på andra sätt engagera dig i vårt arbete vänligen maila djhvaf@gmail.com

Djursholms Villaägareförenings styrelse 2018 – 2019

Ordförande:
Torun Widström
073-183 84 04
torun.widstrom@byv.kth.se

Vice ordförande:
Göran Engström
08 755 74 54
goran.r.engstrom@gmail.com

Kassör:
Agnar Hall
070-222 91 65
agnar@hallarna.nu

Ledamöter:
Felix Jondal
070-589 18 13
felix@nyckelviken.com

Svante Pettersson
070-353 04 03
svante.bg.pettersson@gmail.com

Lisse-Lotte Hermansson
08-755 57 76
hermansson.lisselotte@gmail.com

Sven Karlsson
070-018 30 63
sven.t.karlson@gmail.com

Suppleanter:
Sten Häger
08-753 43 41
070-660 43 41
stenhager78@gmail.com

Målfrid Karlgren
08-755 73 07
mk@dabab.se

Göran Forsgren
08-753 42 56
forsgren.goran@gmail.com

Carl-Fredrik von Axelson
070-695 04 71
cfvaxel@gmail.com

Valberedning:
Annika Brommeson
info@brommesonarki.se