Roslagsbanan

2012-04-15

Kommunstyrelsen

Danderyds Kommun

Box 74

182 11 Danderyd

 

Lokaltrafiken och Roslagsbanan

Djursholms Villaägareförening har uppmärksammat att landstinget svängt i sin uppfattning om möjligheterna för en utbyggnad av T-banan. Vi har ju redan tidigare sett stora problem i den transformation av Roslagsbanan från lokaltrafik till regionaltrafik som SL beslutat sig för att genomföra. Dels pga att redan existerande störningar från banan hanterats långsamt och mycket motvilligt från SL:s sida, och att det därför ter sig som ytterst tveksamt att de betydande tillkommande störningarna skulle komma att kunna begränsas på ett sådant sätt att miljön kring banan blir möjlig att stå ut med för omkringboende. Dels för att vi som därmed drabbas av dessa ytterligare störningar därtill berövas en hel del av den lokaltrafiksservice vi har idag på köpet. Plus att vi dessutom ska finansiera det ökade bullret och den neddragna servicen med våra skattepengar. Och därtill så löses inte det egentliga trafikproblemet eftersom den ökade mängden passagerare ändå bara dumpas vid Östra Station som redan är en belastad knutpunkt och som knappast tål en ännu högre trafikmängd.

 

Visst måste problemet med en ökad mängd trafikanter mellan kommunerna norr om oss och innerstaden lösas, och vi som befinner oss däremellan kommer att få leva med den trafik-ökningen, men det är inte rimligt att välja en lösning som både försämrar service och levnads-villkor för omkringboende, kostar stora summor pengar och ändå inte löser problemet på sikt för dem som behöver transporteras. Detta har även framförts vid vårt föregående årsmöte som givit oss i uppdrag att framföra våra medlemmars behov av en bättre fungerande lösning.

 

Utbyggnaden av Roslagsbanan kan inte ses som en acceptabel lösning för någon om alla aspekter väges in. En förlängning av T-banan har därför alltid tett sig som det bästa sättet att hantera situationen – det är en relativt kort sträcka att bygga och innebär därför en begränsad kostnad, Östra Station slipper att överbelastas och den ökade trafiken sker under jord med minskat istället för ökat buller till följd, inte minst eftersom en hel del av bussgenomfarts-trafiken också skulle kunna undvikas. Det är en lösning som alla parter vinner på, och som tidigare endast hindrats av SL:s och landstingets bristande vilja och hänvisningar till den gamla folkomröstningen i Täby, där frågeställningen dock var annorlunda än idag.

 

En omsvängning som politiskt öppnar möjligheten för en utbyggnad av T-banan till Täby är alltså ett gyllene tillfälle för kommunen att gripa. Vi uppmanar därför kommunen att aktivt verka för en T-banelösning för kollektiva genomfartstrafiken och en välfungerande Roslagsbana för lokaltrafiken, med bibehållna hastighetsgränser, stationer och service.

 

Bästa hälsningar,

Torun Widström

Ordförande i Djursholms Villaägareförening

E-post: djhvaf@gmail.com