Båtplatsutredning

2012-11-14

Tekniska nämnden, Danderyds Kommun

Ordförande Carina Erlandsson

cc Tekniske direktören Lars Eliasson

cc Anläggningschef Sofie Enander

cc Kommunalråd Olle Reichenberg

Box 74

182 11 Danderyd

 

Ärende:

Båtplatsutredning 2011/2012

 

Djursholms Villaägareförening har tagit del av Tekniska kontorets båtplatsutredning 2011/2012 och vill framföra våra protester/åsikter om utredningens förslag om en eventuell utökning med 30-50 nya båtplatser vid Germaniaviken.

För 10 år sedan -2002- önskade KSSS förlägga en seglarskola vid denna vik.

 

Boende i området protesterade och samlade ihop 35 000 kr till en utredning om lämpligheten att anlägga en seglarskola vid Germaniaviken.

Utredningen: ”Germaniaparken. Kulturhistorisk utredning i samband med förslag till seglingscentrum vid Germaniaparken, Djursholms socken, Danderyds Kommun, Uppland”, gjordes av Gunilla Nilsson, chef för byggnadshistoriska enheten, och Eva Wallström, antikvarie vid Stockholms Läns Museum. Rapport 2002:5.

 

Djursholms Villaägareförening vill hänvisa till denna utredning, som då – år 2002 – inlämnades till Danderyds Kommun.

I utredningen påpekar Stockholms Läns Museum det ur Kulturhistorisk synvinkel och mot Miljöbalken det olämpliga att anlägga båtverksamhet vid Germaniaviken.

Djursholms Villaägareförening liksom de boende runt Germaniaviken, anser att denna åsikt fortfarande gäller.

Det är vällovligt med båtverksamhet inom vår kommun, men det finns även andra intressen; som Tekniska Kontoret skriver beträffande Germaniaviken:

”Konkurrende intressen är bad och rekreation.”

 

Rubens udde vid Germaniaviken är sedan länge en mycket populär badplats, inte minst för alla barn, och förskolebarn besöker platsen regelbundet.

Kommunen sköter området mycket bra och strandbadet har ett barnsäkert skyddat läge. Skulle fler båtplatser iordningsställas vid Germaniaviken skulle denna säkerhet äventyras.

 

Många badintresserade kommer till Rubens udde med bil och parkerar längs Strandvägen. Redan idag är det alldeles för många bilar en solig söndag på sommaren. Arrangerande av ytterligare parkeringsmöjligheter för ev. båtägare skulle vara ytterst olämpligt och inverka mycket negativt på parkens kvalitet som rekreationsområde och på dess naturliv.

 

Ett rikt fågelliv finns i viken vilket uppskattas av besökare i alla åldrar, som kommer hit för att njuta av lugnet, den vackra utsikten och promenadstråket längs viken. Germaniaparken är också, ej att förglömma, platsen för Djursholms Valborgsmässofirande.

 

Djursholms Villaägareförening anser att Germaniaviken med sin tillhörande park är en viktig tillgång både för omkringboende och andra besökare, och bör – i enlighet med Stockholms Läns Museums utredning – bevaras i sitt nuvarande skick.

 

För Djursholms Villaförening,

 

 

 

Agneta Gärdin Wulf                                      Torun Widström

Styrelseledamot                                              Ordförande

Adress:

Germaniavägen 5C

182 68 Djursholm