Parkering Djursholms torg

Publicerad: 2012-10-17, senast kontrollerad: 2012-10-17

Hej Carina. (Styrelsen för kännedom)

 

Vid Villaägareföreningens styrelsemöte den 14 februari togs följande frågor upp beträffande parkerings- och trafiksituationen på Djursholms Torg..

 

Antalet parkeringsplatser kunde ökas väsentligt om man inrättade snedparkering på båda eller åtminsonte ena sidan av Vendevägen. Som det nu är blir trottoarerna onödigt breda och antalet parkeringsplatser för få. Är detta möjligt?

 

Trafiksituationen skulle förbättras väsentligt om busstrafiken kunde minskas på torget. Detta kan ske till exempel genom att buss 606 körs Vendevägen – Henrik Palmes Alle, Sveavägen – Vendevägen, eller att båda busslinjerna körs Vendevägen i ena och Gudmundvägen i andra riktningen. Fler varianter finns. Kan den frågan utredas?

Med vänlig hälsning

Djursholms Villaägareförening
/Gösta Eberstein