Djursholm 2013-02-10

 

Verkställande direktören

Per-Arne Blomquist

TeliaSonera Sverige AB

SE -106 63 STOCKHOLM

 

Telias villafibernät i Djursholm

Under våren 2011 började Telia att i Danderyd marknadsföra sitt nya koncept baserat på fiberoptik, vilket består av tre huvudkomponenter: Bredband FiberLan (internetanslutning), Digital-TV och Bredbandstelefoni. Kabeldragningen till aktuella villafastigheter (som gjordes av Netel som underleverantör) blev flera månader försenad och var i stort sett klar först under senhösten 2011.

 

Montören satte upp en anslutningdosa (= nätverksuttag) nära taket eller en yttervägg och lämnade sedan över ansvaret  för den fortsatta installationen till fastghetsägaren genom att säga: ”det kommer en s. k. gateway m. m. per postpaket och resten är lätt att klara av; det gäller bara att koppla den röda nätverkskabeln till rött WAN-uttag på gatewayen och en lättbegriplig färgkodning är all instruktion som behövs för att sedan koppla in dator, bredbandstelefoni och digital-TV”.

 

Det visade sig snart för många villaägare, särskilt kanske de äldre, att denna beskrivning av anslutningsprocessen var allt annat än fullödig och att uppgiften var betydligt mer svårhanterlig än utlovat. Den första stora svårigheten var att lokalisera villans huvudtelefonjack  nr 1, som ofta behövde omplaceras till i närheten av det inkommande nätverksuttaget, detta för att kunna få fram signal till vart och ett av villans telefonjack.

 

Det inkommande nätverksuttaget, av montören vanligtvis uppsatt invid en vindstrappa i villan, kunde dessutom behöva anslutas till en åtskilliga meter lång förlängningskabel, detta för att göra det möjligt att placera den centrala gateway-enheten i omedelbar anslutning till datorplats och TV-rum.

 

Många gick naturligtvis bet på att få ordning på alla dessa tekniska nymodigheter och vände sig därför till Telias Kundtjänst eller Support, alltid ”nära dig”enligt broschyren. Efter halvtimmar av köande kunde kanske en Teliatekniker per telefon reda ut en del av frågetecknen, men vanligtvis långt i från alla. Dessutom hotade man med skyhöga kostnader för att skicka ut kunnig personal för att färdigställa inomhusinstallationen.

 

Detta har gjort att många villaägare i Djursholm ännu inte fått ordning på sitt hemmanätverk så att samtliga funktioner är i gång till full belåtenhet. De tekniska tjänster och fördelar, som utlovades i prospekten, har alltså inte realiserats fullt ut; det handlar om ca ett och ett halvt års försening. Från Telias sida har man inte heller frågat berörda fastighetsägare om hur de lyckats med projektet att färdigställa sin nätverksinstallation. Telias fakturering, å andra sidan, tog sin början i och med att nätverksuttaget var på plats och har löpt vidare som om allt vore fixt och färdigt, med extrakostnader för berörda villaägare som följd.

 

Det debiterade beloppet för anslutning till fibernätet varierade något beroende på exakt vilka delmoment som valts. En typisk engångskostnad var 15 610:- per villafastighet. Med hänsyn till de förseningar som uppkommit och de olägenheter som förorsakats av att Telia inte tagit fullt ansvar för att slutföra fiberanslutningen med fungerande hemmanätverk som resultat, anser Djursholms Villaägareförening att det är rimligt att TeliaSonera Sverige AB erbjuder sig att till berörda fastighetsägare i Djursholm återgälda hälften av anslutningsavgiften samt kostnaden hittills för sådana tjänster som inte kunnat utnyttjas p. g. a. ofullständig installation. Dessutom bör TeliaSonera medverka till att (utan kostnad) tekniskt färdigställa avtalade hemmanätverk.

 

För styrelsen för Djursholms Villaägareförening

Torun Widström, ordförande

Jan Christer Eriksson, suppleant